O knjižnici

Školska knjižnica Katoličke gimnazije s pravom javnosti informacijsko je i multimedijalno središte Škole.

Knjižnica je sastavni dio odgojno – obrazovnog procesa i pruža bitne informacije za uspješno uključivanje Škole u suvremeno društvo, temeljeno na znanju.

Knjižnica promiče čitanje, učenje za cijeli život i osposobljava učenike za život odgovornih građana.


KONTAKT

Adresa: Trg svete Terezije 6 (Dijecezanski muzej Požeške biskupije)

Radno vrijeme knjižnice: Ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00 sati; pauza: 10:00 – 10:30 sati)

Telefon: 034/221-693

E-mail: manuela.polak@skole.hr

Knjižničarka: Manuela Matijević, dipl. knjiž.

Virtualna knjižnica


ŠTO KNJIŽNICA NUDI?

a) Posudba građe

Trajanje posudbe:

 • Lektira, beletristika, stručna literatura (odjednom moguće posuditi najviše 3 različita naslova) – 30 dana
 • Časopisi (odjednom moguće posuditi najviše 2 različita naslova) – 5 dana

Kod posudbe važno je imati člansku iskaznicu. Izrada članske iskaznice se ne naplaćuje.

Moguće je rezerviranje knjige (rezervacija vrijedi 2 dana) ili produljenje za 15 dana (osobno, telefonski ili putem e-maila).

Zakasnina se ne naplaćuje!

Knjižnična građa koja se ne posuđuje izvan Knjižnice:

 • referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, bibliografije, imenici, atlasi, itd.)
 • časopisi
 • građa posuđena međuknjižničnom posudbom

 

b) Kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Svi su u knjižnicu uvijek dobro došli! U knjižnicu možete doći napisati zadaću, raditi na projektu, pročitati neku knjigu, družiti se s prijateljima, igrati društvene igre…

 

c) Korištenje računala u prostoru čitaonice knjižnice

U knjižnici su trenutno dostupna 4 računala za korisnike, koja možete koristiti u svakom trenutku za učenje, istraživanje i pripremu zadaća, eseja, seminarskih radova.

 

d) Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je knjižnična usluga koja se temelji na suradnji s drugim knjižnicama, a omogućuje posudbu građe (knjiga i članaka) iz drugih knjižnica koju naša Knjižnica ne posjeduje.

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu i sve vezane upite možete zatražiti u Knjižnici.

 

e) Događanja

Knjižnica obilježava značajna događanja i manifestacije:

 • Valentinovo (14. veljače)
 • Svjetski dan čitanja naglas (16. veljače)
 • Dan ružičastih majica (27. veljače)
 • Dan planinara (7. ožujka)
 • Svjetski dan kazališta (27. ožujka)
 • Svjetski dan napuštenih životinja (4. travnja)
 • Dan planeta Zemlje (22. travnja)
 • Noć knjige / Svjetski dan knjige i autorskog prava (23. travnja)
 • Međunarodni dan muzeja (18. svibnja)
 • Međunarodni dan biološke raznolikosti (22. svibnja)
 • Svjetski dan dobrovoljnog darivanja krvi (14. lipnja)
 • Međunarodni dan pismenosti (8. rujna)
 • Međunarodni dan starijih osoba (1. listopada)
 • Mjesec hrvatske knjige (15. listopada – 15. studenog)
 • Dan hrvatskih knjižnica (11. studenog)
 • Međunarodni dan tolerancije (16. studenog)
 • Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (18. studenog)
 • Međunarodni dan volontera (5. prosinca)
 • Dan ljudskih prava (10. prosinca)

DJELATNOST I ZADAĆA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

„Školska knjižnica je organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja.“

„Djelatnost školske knjižnice ostvaruje se kao:

 • neposredna odgojno – obrazovna djelatnost;
 • stručna knjižnična djelatnost;
 • kulturna i javna djelatnost.“

 

„Zadaće školske knjižnice su:

promicanje i unapređivanje svih oblika odgojno – obrazovnih procesa; stvaranje uvjeta za učenje; pomoć učenicima u učenju; poticanje istraživačkog duha i osobnog prosuđivanja; poticanje odgoja za demokraciju; razvijanje svijesti o vrijednosti multikulturalnosti; stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi; poticanje duhovnog ozračja škole…“

Knjižnični fond u knjižnici je jedinstven i njime se služe i učenici i nastavnici. Sadržaj fonda ovisi o vrsti škole, odnosno o nastavnom planu i programu Škole.

Omjer knjiga je sljedeći: 50% knjiga – lektira, a 50% stručne literature (razmjerna zastupljenost svakog stručnog predmeta u nastavi).

(Standard za školske knjižnice, 2000.)