Financije

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o izvoru financiranja, proračunu, financijskom planu ili drugim odgovarajućim dokumentima kojima se utvrđuju prihodi i rashodi Katoličke gimnazije s pravom javnosti kao tijela javne vlasti te podacima i izvješćima o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Na internetskim stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske u Registru neprofitnih organizacija mogu se pretraživati osnovni podaci o Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti kao neprofitnoj organizaciji.

Registar neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2023. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2024. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2023. godinu

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2022. godinu

Odluka o donošenju financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2022. godinu

Odluka o donošenju financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2021. godinu

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2020. godinu

Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2020. godinu

Obrazac broj 8. Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2021. godinu

Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2021. godinu

Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2022. godinu