Nastavni plan i program

Nastavni plan i program Škole usklađen je sa zakonima Republike Hrvatske te se po završetku srednjeg školovanja svaki učenik može uspješno upisati na fakultete u Hrvatskoj i inozemstvu. Osim toga, ne postoje nikakve smetnje za prijelaz, tijekom školovanja, iz klasične u opću gimnaziju.

Poseban naglasak imaju pojedini predmeti:

  • vjeronauk zbog vjerskog karaktera škole u kojem bi vladalo posebno ozračje međusobnog odnosa i odnosa prema predmetima u evanđeoskom duhu,
  • latinski jezik osnova je ostalim europskim jezicima, a bio je i stoljetni službeni jezik hrvatske prošlosti; zato će se posebno njegovati u našoj školi,
  • grčki jezik također je bitna oznaka škole koji uz latinski jezik daje jednu drugu dimenziju klasične naobrazbe  usmjerenjima koja biraju klasični program.

Svaki polaznik ove škole, stječući humanističku i klasičnu naobrazbu, naravno uz predani pristup radu, uspješno će moći nastaviti svoju izobrazbu bilo u prirodnim ili društvenim znanostima.

Kao uostalom i sve gimnazije, i naša daje najširu opću naobrazbu u hrvatskom srednjem školstvu (društveno humanističke znanosti, prirodoslovlje i matematika, jezici).  Razlikuje se od njih u jednoj bitnoj točki: ona je povezana s Evanđeljem u kojem crpi nadahnuće i snagu.

U programu ove škole naglasak je stavljen na one sadržaje koji se odnose na kulturno ujedinjenu i jedinstvenu Europu sa zajedničkom rimsko-antičkom kulturnom tradicijom, zajedničkim duhovnim svijetom kršćanstva te zajedničkim srednjovjekovnim latinskim jezikom. Zbog toga je potrebno poznavanje klasičnih jezika te su u obrazovnom programu klasičnog usmjerenja obvezni predmeti latinski i grčki jezik s književnošću kroz sve četiri godine, a u programu opće gimnazije latinski jezik prve dvije godine. Time se stječe značajna prednost za studij onih znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem europske i hrvatske znanstvene i kulturne baštine.

Hrvatski jezik i književnost te moderni strani jezici zastupljeni su u jednakoj mjeri kao i u općoj gimnaziji. Društveno humanističke znanosti, prirodoslovlje i matematika ravnomjerno slijede jezičnu skupinu predmeta tako da ovaj program daje najširu opću naobrazbu u hrvatskom srednjem školstvu. Uz skupinu predmeta koji se izvode izborno i fakultativno, ovaj je program blizak programu opće gimnazije te je jednako tako kao i nakon završetka opće gimnazije moguće uspješno upisati i studirati na velikom broju fakulteta u Hrvatskoj i izvan nje.

Zahvalni smo Bogu što naša škola može doprinijeti novom duhovnom i intelektualnom ozračju na području zapadne i srednje Slavonije te pružiti mladim ljudima mogućnost šire naobrazbe i odgoja.

Molimo Svemogućega da blagoslovi Katoličku gimnaziju kako bi mogla služiti što širem i temeljitijem odgoju i obrazovanju na prokušanim duhovnim temeljima iz koji je izrasla europska i naša hrvatska kultura.