Online referentni izvori

Što je referentna ili priručna zbirka?

„Referentna (priručna) zbirka sadrži enciklopedije, bibliografije, specijalizirane priručnike, popise priručnika, sve vrste rječnika, leksikone, različite, adresare, tiskane kataloge, kalendare događaja, atlase, referativne biltene (žurnale), statističke tablice i godišnjake, telefonske imenike itd.“

(Tadić, Katica: Rad u knjižnici)

Referentna zbirka okuplja građu priručne literature koja sadržava osnovne, jasne i kratke obavijesti o svim strukama ili znanostima odnosno o određenoj struci, znanstvenoj disciplini i slično.

Referentna zbirka se ne posuđuje, može se koristiti samo u prostoru knjižnice.

 


Na Internetu postoje brojni izvori s referalnim informacijama, a u nastavku možete pogledati popis kvalitetnih i provjerenih referentnih izvora:

  1. Hrvatski pravopis – http://pravopis.hr/
  2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža – Hrvatska enciklopedija – https://www.enciklopedija.hr/
  3. Proleksis enciklopedija – https://proleksis.lzmk.hr/
  4. Hrvatski jezični portal – http://hjp.znanje.hr/
  5. Hrvatska školska gramatika – http://gramatika.hr/
  6. Cambridge English Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
  7. Leksikon Marina Držića – https://leksikon.muzej-marindrzic.eu/