Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 6. sjednici Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 13. lipnja 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 19. svibnja 2016. godine bez primjedbi.

2. Utvrđene su ocjene iz vladanja učenicima razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine 2015./2016. na prijedlog razrednika.

3. Analizirane su utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta i uspjeh učenika razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b na kraju nastavne godine 2015./2016.: pohvaljeni su učenici (informacija ograničena) te su izneseni statistički podaci o uspjehu učenika, učenicima koji su upućeni na dopunski rad, izostancima s nastave i izrečenim pedagoškim mjerama.

4. Nije se raspravljalo o temama koje nisu na dnevnom redu.