Zaključci s 9. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 9. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 9. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 13. lipnja 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 4. svibnja 2016. godine bez primjedbi.

2. Utvrđeno je trajanje dopunskog rada za učenike 1., 2. i 3. razreda, koji na kraju nastavne godine 2015./2016. godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, od 16. do 30. lipnja 2016. godine po nastavnim predmetima za:
1. Hrvatski jezik 12 sati,
2. Grčki jezik 12 sati,
3. Matematiku 14 sati,
4. Fiziku 12 sati i
5. Kemiju 14 sati.

3. Nije se raspravljalo o temama koje nisu na dnevnom redu.