Antički kviz gimnazijalaca

Za nama je tjedan u kojem su se naši učenici, okrjepljeni uskršnjim praznicima, okušali u znanju materinskog jezika i antičkoj kulturi, povijesti i književnosti u dvama kvizovima znanja. Upravo ovaj potonji organiziran je s ciljem popularizacije antičke kulture među našim gimnazijalcima kako klasičarima tako i učenicima općega smjera. Materijale za kviz pripremilo je nekoliko naših profesora na temelju kojih je gospodin Tomislav Bleiziffer, dragi prijatelj i suradnik škole, sastavio 30 zanimljivih pitanja za klasičarsko nadmetanje. Za organizaciju kviza odgovorna je bila prof. nada Lodeta, a kvizom su moderirali maturanti Leon Fogadić i Domagoj Zubović. Između osam četveročlanih ekipa, najboljima su se pokazali ujedno i najiskusniji – klasičari – maturanti 4.a razreda – Nikolina Berić, Maja Vukić, Bruno Čiček i Mijo Radić.

U.P.