Informacije o radu 5. sjednice Školskog odbora

5. sjednica Školskog odbora

16. ožujka 2021. godine s početkom u 16:00 sati

O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja Ivana Bedeničića.

Dnevni red:

  1. Molitva i pozdrav
  2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
  3. Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
  4. Usvajanje financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2020. godinu
  5. Izvještavanje o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu
  6. Izvještavanje o obavljenom inspekcijskom nadzoru u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
  7. Razno.