Europski dan jezika u europskoj KG

Europska godina jezika, koju su zajednički organizirali Vijeće Europe i Europska unija, 2001. uspjela je uključiti milijune ljudi diljem 45 zemalja sudionica. Njihove aktivnosti slavile su jezičnu raznolikost Europe i promicale učenje jezika. Nakon uspjeha te godine, Vijeće Europe proglasilo Opširnije