Zaključci s 2. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 2. sjednici Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 30. ožujka 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 10. veljače 2016. godine bez primjedbi.

2. Izviješteno je o učenicima kojima su izrečene pedagoške mjere i koji imaju više nedovoljnih ocjena.
Uspoređeni su nastavni predmeti i razine koje su učenici s više nedovoljnih ocjena prijavili za polaganje ispita državne mature u 2016. godini.
Istaknuti su učenici koji bi mogli imati zaključene nedovoljne ocjene, kao i predmeti iz kojih bi mogli imati zaključene nedovoljne ocjene.
Upozoreno je na veći broj učenika s najmanje 5 neopravdanih sati ili koji su izostali s nastave više od 20%.
Dogovoreno je da će razgovore s roditeljima učenika i učenicima koji imaju više nedovoljnih ocjena obavljati ravnatelj, stručni suradnici i razrednici.
Istaknuta je i pohvaljena učenica razrednog odjela 4.a (informacija ograničena) jer je pozvana na dva državna Natjecanja, iz hrvatskoga jezika i filozofije.
Usvojen je prijedlog da se učenicu koja je pozvana na dva državna Natjecanja oslobodi od pohađanja nastave u razdoblju od 18. do 29. travnja 2016. godine zbog pripremanja za Natjecanja.
Dogovoreno je da se učenicima koji imaju pozitivne ocjene omogući pripremanje za polaganje ispita državne mature, a učenicima koji imaju negativne ocjene pruži prilika da ih isprave, da se i oni mogu uključiti u pripremanje za polaganje ispita državne mature.
Istaknuti su potencijalni kandidati za izbor najboljeg maturanta u generaciji.
3. Najavljeno je nagrađivanje učenika zbog njihovog uspjeha na županijskim natjecanjima uz
posebno isticanje učenika maturanata.