Informacije o radu 2. sjednice Nastavničkog vijeća

2. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019.

24. listopada 2018. godine s početkom u 09:35 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Izricanje pedagoške mjere
3. Razno