Informacije o radu 10. sjednice Nastavničkog vijeća

10. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018.

24. svibnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Provođenje rasprave o kućnom redu koji se donosi
3. Razno