Zaključci s 8. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 8. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b u školskoj godini 2017./2018. održane 18. lipnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 21. svibnja 2018. godine.

• Analiziraju se utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta i uspjeh učenika 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednog odjela koji imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018.: opći uspjeh, ukupan broj izostanaka, učenici upućeni na dopunski rad i drugo.

• Utvrđuju su ocjene iz vladanja učenika 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednog odjela koji imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018. na prijedlog razrednika loše, dobro i uzorno vladanje.

• Daju se pisane pohvale učenicima 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b koji imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018. za vrlo dobar uspjeh, odličan uspjeh, uzorno vladanje, izniman doprinos u odgojno-obrazovnom procesu i izniman doprinos Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti.

• Dopunjuje se dnevni red točkom “Izricanje pedagoške mjere”.
Izriče se pedagoška mjera ukora dvjema učenicama 1.a razrednog odjela zbog neopravdanog izostanka.