Zaključci s 9. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 9. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b u školskoj godini 2017./2018. održane 2. srpnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 18. lipnja 2018. godine.

• Analiziraju se utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta i uspjeh učenika 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednog odjela koji nakon dopunskog rada na kraju školske godine 2017./2018. imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta: opći uspjeh, ukupan broj izostanaka, učenici upućeni na popravni ispit i drugo.

• Utvrđuju se ocjene iz vladanja učenika 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednog odjela koji nakon dopunskog rada na kraju školske godine 2017./2018. imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog razrednika dobro i uzorno vladanje.