Informacije o radu 3. sjednice Razrednog vijeća

3. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019.

6. veljače 2019. godine s početkom u 09:35 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
  2. Predlaganje primjerenog programa srednjeg obrazovanja za učenicu Katoličke gimnazije s pravom javnosti s teškoćama u razvoju
  3. Odlučivanje o oslobađanju od pohađanja nastave nastavnog predmeta
  4. Razno