EDUKACIJA O DEZINFORMACIJAMA U MEDIJIMA

U četvrtak, 16. studenog 2023. u našoj smo školi ugostili prof. Hanu Kilijan, asistenticu pri Odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, koja je u 4.a i 4.b razredu provela edukaciju o dezinformacijama u medijima. Prof. Kilijan je osvijestila maturante o zlouporabama medija koji se, umjesto za istinu, koriste kao sredstva manipulacije i širenja netočnih vijesti. Pozvala ih je stoga na odgovorno korištenje medija te ih poučila metodama i načinima kritičkog analiziranja i razabiranja informacija. Navedena predavanja održana su u sklopu projekta „Kritička analiza dezinformacija o vjerskim temama“ koji provode zaposlenici Odjela za Komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a kojem je naša škola dala podršku te pristala biti pridruženi partner navedenog projekta.