Početak školske godine

Prof. latinskog i grčkog jezika
Prof. latinskog i grčkog jezika

„Dragi učenici, gimnazijalci, posebno vi koji ste jučer stupili po prvi puta u gimnazijske klupe, cijenjeni maturanti, profesori, upravo škole i svi ostali službenici još jedamput Laudetur Jesus Christus! Poseban pozdrav i zahvala vlč. Ivici Žuljeviću i na lijepim riječima i na suradnji. Želim vam prije svega poručiti – dobrodošli u našu zajednicu! Dobro se u njoj osjećali i bili na radost i ponos i vaših roditelja i domovine i crkve!

Citirat ću za početak svevremenog Horacija koji svojim epistolama kaže: „Dimidium facti qui coepit habet.“ „Polovicu djela, onaj koji je započeo, već ima“. Započeli ste, posebno vi u prvom razredu, ali i svi ostali na neki drugi način, putovanje čije će dionice ostati doživotno u vašem pamćenju. Gledajte da te etape iz perspektive vaše vlastite budućnosti budu vrijeme dobro i lijepo i korisno provedeno. Ne zaboravite da na tom putu imate moćnog i tihog, uvijek prisutnog u tišini i sabranosti posebno čujnog našeg ljubitelja i gospodina Isusa Krista.

I zaključit ću parafrazom poznate grčke rečenice kojom smo nekada započinjali: „Bia bian tiktei.“ „Sila silu rađa.“ Pa sam ja to okrenuo – „Haris harin tiktei!“ „Neka nam ljubav rađa ljubav!“ Neka nam dobročinstvo, međusobna snošljivost, međusobna finoća, uglađenost rađa uglađenost! Vi stariji budite u tome primjerom mlađima, a vi mlađi nadmećite se sa starijima u tome. To će biti zajednica. Zahvaljujem posebno profesorima i učenicima koji su se na poseban način istakli u prošloj godini, ali i onima koji su se danas, posebno profesoru Katiću, angažirali na ovoj današnjoj predstavi-susretu.“