Zaključci s 5. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 5. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 5. sjednici Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 19. svibnja 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 10. svibnja 2016. godine bez primjedbi.

2. Utvrđene su ocjene iz vladanja učenicima razrednih odjela 4.a i 4.b na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine 2015./2016. na prijedlog razrednika.

3. Analiziralo se utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta i uspjeh učenika razrednih odjela 4.a i 4.b na kraju nastavne godine 2015./2016.: pohvaljeni su učenici (informacija ograničena) te su izneseni statistički podaci o uspjehu učenika, izostancima s nastave i izrečenim pedagoškim mjerama.

4. Nije se raspravljalo o temama koje nisu na dnevnom redu.