Informacije o radu 12. sjednice Nastavničkog vijeća

12. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018.

2. srpnja 2018. godine s početkom u 12:10 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Određivanje termina održavanja popravnih ispita i imenovanje ispitnog povjerenstva za polaganje popravnog ispita
3. Razno