Rezultati međurazrednih natjecanja

KATOLIČKA GIMNAZIJA U POŽEGI

Međurazredna natjecanja za školsku godinu 2019./20.

15. listopad 2019: Kviz znanja prigodom Dana škole (15. listopada 2019.)

 

Razred Broj bodova u kvizu Bodovi
1. 2.B 30 8
2. 3.B 28 7
3. 4.A

3.A

24 6
4. 2.A 21 5
5. 1.B 19 4
6. 4.B 18 3
7. 1.A 17 2

 

 22. listopad 2019: Penjanje na umjetnu stijenu (22. listopada 2019.)

Razred Broj bodova u penjanju Bodovi
1. 2.A

3.A

3.B

24 8
2. 4.A

1.A

2.B

16 7
3. 4.B 15 6
4. 1.B 12 5

 

 3. studeni 2019: Plastičnim čepovima do skupih lijekova (1.-30. studenog 2019.)

Razred Masa (sveukupno) Broj učenika Prosjek po učeniku Bodovi
1. 2.B 88,5 kg 22 4,02 kg 8
2. 3.B 47 kg 22 2,14 kg 7
3. 2.A 24 kg 27 0,89 kg 6
4. 1.B 8 kg 23 0,35 kg 5
5. 3.A 5,5 kg 22 0,25 kg 4
6. 4.A 3,5 kg 17 0,21 kg 3
7. 1.A 2 kg 22 0,09 kg 2
8. 4.B 1,5 kg 23 0,07 kg 1

 

UKUPAN BROJ BODOVA SVIH MEĐURAZREDNIH NATJECANJA 2019./20.

Razred UKUPNO BODOVA SVA NATJECANJA
7. 1.A 11
6. 1.B 14
3. 2.A 19
1. 2.B 23
4. 3.A 18
2. 3.B 22
5. 4.A 16
8. 4.B 10
Razred UKUPNO
1. 2.B 23
2. 3.B 22
3. 2.A 19
4. 3.A 18
5. 4.A 16
6. 1.B 14
7. 1.A 11
8. 4.B 10