Predavanje za učenike prvih razreda: Igre na sreću u fotofinišu

U srijedu 2. prosincu 2020. u 1.b razredu održano je online predavanje Igre na sreću u fotofinišu, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Predavanje je održala prof. Sanja Kerner u suradnji sa stručnom suradnicom psihologinjom Nikolinom Bodolović.

Bilješke o postojanju kockanja postoje još od 5000 godina prije Krista, a susrećemo ih i u Bibliji (“Razdijeliše među se haljine moje i za odjeću moju baciše kocke.”)

Kockanje ili kocka zajednički je naziv za sve igre koje uključuju ulaganje novca, uz rizik i nadu u očekivanje pozitivnog ishoda (tj. da će igrač dobiti ono što je uložio ili više od toga).

U današnje doba sve veća dostupnost “igara na sreću“, uključujući internet, masovnost i prihvaćanje kockanja kao legalnog obrta, dovela je do učestalijeg pojavljivanja i patološkog kockanja, koje je od 1980.g. uvršteno u Međunarodnu klasifikaciju bolesti.

Prema dostupnim podacima prevalencija patološkog kockanja mogla bi iznositi 1-4% opće populacije odraslih, od kojih je 3.9% patoloških, a 9.5% problematičnih kockara.

O poremećaju govorimo kada osoba:

  1. većinu vremena provodi zaokupljena kockanjem bilo da kocka ili prepričava događaje vezano za kockanje, planira kako doći do novca, mašta o uspjehu,
  2. zanemaruje sve ostale oblika zadovoljstva,
  3. treba sve veće i veće uloge da bi postigla isti stupanj uzbuđenja i zadovoljstva,
  4. opetovano ulaže napore da prestane kockati, ali bez uspjeha,
  5. pri pokušaju prestanka osjeća nemir, razdražljivost, loše raspoloženje, nesanicu
  6. počinje posuđivati novac, a zatim činiti nezakonita djela poput pronevjere, krivotvorenja i slično,
  7. nastavlja takvo ponašanje usprkos štetnim posljedicama.

 

KOCKANJE I KLAĐENJE

 

(Izvori: Hrvatski zavod za javno zdravstvo,  Elvira Koić, Patološko i problematično kockanje, 2009.)