4. fotografski natječaj KG-a

 

 

Fotografski natječaj: Misli na sebe – čitaj

 

U sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, Katolička gimnazija s pravom javnosti u Požegi organizira 4. nagradni fotografski natječaj pod nazivom „Misli na sebe – čitaj”. Izložba fotografija moći će se pogledati u prostoru škole od 17. listopada do 15. studenoga 2022. godine.

Natječaj traje od 15. rujna do 10. listopada 2022. godine, a na natječaj se mogu prijaviti svi učenici Škole.

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

  1. Tema natječaja: pozivamo vas da okviru teme „Misli na sebe – čitaj“ promislite o pojmovima knjiga i knjižnica, u čitavoj lepezi njihovih mogućih značenja. Pokažite nam načine kako prilagoditi knjižnice potrebama novih generacija, ali i ukažite na specifična obilježja današnjih mladih – ekološka osviještenost, mobitel u ruci, osamljenost… Kako nam knjižnica i knjiga mogu pomoći?
  2. Autor daje naziv svojoj fotografiji/svojim fotografijama
  3. Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji
  4. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku
  5. Fotografije pošaljite na e-mail adresu: manuelapolak14@gmail.com
  6. Autorska i srodna prava pripadaju autoru fotografija, a Organizator natječaja stječe pravo korištenja fotografija u svrhu natječaja i izložbe te njihove promidžbe
  7. Organizatori natječaja izradit će fotografije za izložbu o svom trošku koje će time postati vlasništvo Organizatora
  8. Otvorenje izložbe i dodjela nagrada za najbolje fotografije održat će se 17. listopada 2022. godine u Školi, a u sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige.