EURO > NAŠ? NOVAC

Republika Hrvatska prijeći će sa hrvatske kune na valutu euro 1.1.2023. Jesu li Hrvati sretni zbog toga, trebamo li strahovati od budućnosti?

RAZGLEDAVANJE

Učenici 2.b razreda 27. studenog obišli su na Trg Svetog Trojstva s profesoricom geografije Milenom Škodom izložbu „Euro na kotačima“, edukativni projekt koji se provodi u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom. Dočekale su ih studentice koje su im objasnile zašto se uvodi euro, kakvog će biti dizajna i što će se sve promijeniti. Provele su ih kroz razne kvizove, trgovinu, bankomate te im na kraju podijelilie i prigodne nagrade.

OBJAŠNJENJA

Naime, automatska zamjena održat će se 1.1.2023., ali ako građani polože sve svoje kune na bankovni račun toga dana neće morati dolaziti u banku. Kunski računi tada će automatski postati eurski računi. Iznimku od dvojnog iskazivanja cijena imat će prodavači robe i usluge na štandovima ili tržnicama. Pristupanjem etičkom kodeksu poduzeća se obvezuju na ispravno preračunavanje i iskazivanje cijena. Udruga za zaštitu potrošača provjeravat će ispravnost preračunavanja cijena te će postojeći ugovori u kojima se navode iznosi u kunama biti valjani i nakon uvođenja eura. Fiksna kamatna stopa ostat će nepromijenjena. Odvit će se i razdoblje dvojnog optjecaja u kojemu će građani moći izmjenjivati kune i euro od 1.1. do 14.1.2023.

IZRADA EURONOVČANICA

Euronovčanice tiskaju se na papiru od čistih pamučnih vlakana koji im daje karakterističnu šuštavost i otpornost na habanje. U toj se bazi u papir ugrađuju vodeni znak i zaštitna nit. Pritiskom i vrućinom na papir se nanosi metalna folija. Na kraju procesa papir se reže u arke i odvozi u tiskare.

KOVANJE EUROKOVANICA

Hrvatske eurokovanice nose nacionalne simbole odabrane u dogovoru s građanima. Kuje ih hrvatska kovnica novca. Od ideje, skeniranja i dizajna na računalima, uređeni model laserski se ugravira u čelik hrvatske kovanice. Master se utiskuje posebnim prešama u sirovce i tako postaju alati za kovanje. Postupno se obrađuju u vakuumskoj peći za kaljenje, a površinski presvlakama za otvrdnjavanje površine.

DIZAJN

Zajedničko kovanicama od 1, 2 i 5 eurocenta sjedinjena su slova R i H napisana na glagoljici.

10, 20 i 50 eurocenta zauzeo je portet slavnoga Nikole Tesle.

Dizajn kovanice od 1 euro posvećen je životinji kuni.

Na obodu kovanice od 2 eura nalazi se natpis „O LIJEPA O DRAGA O SLATKA SLOBODO“, stihovi poznatog dubrovačkog pjesnika Ivana Gundulića.