Informacije o radu 6. sjednice Nastavničkog vijeća

6. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 16. ožujka 2016. godine s početkom u 14:30 sati

U uvodnom dijelu sjednice Nastavničkog vijeća, predviđeno je predavanje stručnih suradnica – pedagoginje i psihologinje Katoličke gimnazije s pravom javnosti o Bloomovoj taksonomiji.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Donošenje okvirnog plana Dana otvorenih vrata i utvrđivanje obveza djelatnika na Danu otvorenih vrata Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2016.
  3. Obavještavanje o obilježavanju 10. obljetnice osnivanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  4. Izvještavanje o obavljenom nadzoru nad vođenjem e-Dnevnika, podsjećanje na obvezu upisivanja podataka u e-Dnevnik i zahtijevanje otklanjanja propusta u vođenju e-Dnevnika
  5. Razno.