Zaključci sa 6. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 6. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 16. ožujka 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 15. veljače 2016. godine bez primjedbi.

2. Donesen je okvirni plan Dana otvorenih vrata 2016. prema prijedlogu povjerenstva za organizaciju i provedbu Dana otvorenih vrata 2016. koji se temelji na mišljenju učenika 1. razreda o djelovanju Katoličke gimnazije s pravom javnosti općenito i prijedlozima Vijeća učenika.
Utvrđen je dan 22. travnja 2016. godine Danom otvorenih vrata i utvrđene su obveze djelatnika prije i za vrijeme Dana otvorenih vrata Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2016.
Dogovoren je program i promotivni materijal, dogovorena je izrada troškovnika i dogovorene su nagrade za učenike koji će sudjelovati u radionicama Dana otvorenih vrata Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2016.
3. Obavijestilo se o obilježavanju 10. obljetnice osnivanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2017. godine.
Zamolilo se nazočne da prikupe sve sadržaje o Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti od 2007. do 2017. godine u oblicima članaka, fotografija, teksta i sličnog te da razmišljaju o aktivnostima odnosno sadržajima kojima bi se obilježila 10. obljetnica osnivanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

4. Izvijestilo se o obavljenom nadzoru i rezultatima obavljenog nadzora nad vođenjem e-Dnevnika.
Podsjetilo se na obvezu provjeravanja znanja učenika nakon svake obrađene nastavne cjeline odnosno kontinuirano.
Podsjetilo se na obvezu redovitog upisivanja podataka u e-Dnevnik.
Zahtijevalo se otklanjanje propusta u vođenju e-Dnevnika.

Dopunjen je dnevni red novom točkom 5. Izvanučionička nastava u Voćinu i Kaptolu time da je točka 5. Razno postala točka 6.

5. Istaknuti su datumi izvanučioničkih nastava, u Voćin 14. svibnja 2016. godine i Kaptol 25. svibnja 2016. godine.
Imenovani su učitelji voditelji i učitelji pratitelji izvanučioničkih nastava u Voćin i Kaptol.
Podsjetilo se razrednike na obvezu prikupljanja suglasnosti roditelja za sudjelovanje njihovog djeteta na izvanučioničkim nastavama u Voćinu i Kaptolu.
Obavijestilo se o organiziranom prijevozu i predviđenom dolasku na izvanučioničke nastave, predviđenom odlasku s izvanučioničkih nastava, plaćanju troškova izvanučioničkih nastava te aktivnostima na izvanučioničkim nastavama koje uključuju predavanje o arheološkim nalazištima, odlazak u zgrade obiju Općina, susret s učenicima mjesnih Osnovnih škola i drugo.

6. Iznesen je prijedlog učenika 4. razreda za organizaciju školskog izleta u Zagreb krajem travnja 2016. godine radi odlaska na kazališnu predstavu, posjete izložbe i sličnog.