Ishodi natječajnog postupka

Potreba za profesorom kemije i profesorom biologije

Radni odnos zasnovan je s Martinom Pospišil za obavljanje poslova profesora kemije i biologije.