Informacije o radu 13. sjednice Nastavničkog vijeća

13. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018.

27. kolovoza 2018. godine s početkom u 09:30 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, odnosno upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti
3. Imenovanje zamjenika člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
4. Planiranje odgojno-obrazovnog rada za školsku godinu 2018./2019.
5. Razno