Zaključci s 1. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 1. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 25. rujna 2018. godine:

• Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 27. kolovoza 2018. godine.

• Predložen je školski kurikulum, odnosno nove aktivnosti za školsku godinu 2018./2019.: međuškolski projekt ZaJedno, Zimska škola fizike, Statistička olimpijada, istraživanje povezanosti usamljenosti među mladima i korištenja suvremenih tehnologija, posjet specijalnoj bolnici u Bistri i druge.
Podsjetilo se posjet smotrama sveučilišta, terenska nastava na Papuku, skijanje na Vlašiću, humanitarni malonogometni turnir, Večer matematike, Antički kviz, Festival klasičnih jezika, Eko-kamp Belli, Globe projekt, projekt Ujedinjeni u različitostima i drugo.

• Oslobađa se od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture zbog zdravstvenog stanja ukupno 3 učenika 2. razreda, 3. razreda i 4. razreda.

• Omogućuje se na zahtjev promjena upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, odnosno upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti dviju učenica 1. razreda Ekonomske škole Požega u Požegi u obrazovni program klasičnu gimnaziju.
Ne omogućuje se na zahtjev promjena upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, odnosno upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti jedne učenice 1. razreda Ekonomske škole Požega u Požegi.

• Daju se informacije o školskom projektu Eko-kamp Belli i posjetu sajma knjiga Interliber u školskoj godini 2018./2019.