Zaključci s 12. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 12. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018. održane 2. srpnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 18. lipnja 2018. godine.

• Određuju se termini održavanja popravnih ispita iz nastavnih predmeta: Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Matematike, Fizike i Kemije od 20. kolovoza do 23. kolovoza 2018. godine i imenuje se ispitno povjerenstvo za polaganje popravnog ispita u kojem su nastavnici: Ivana Arambašić, Frano Barišić, Stefan Bunjevac, Marijana Ćorluka, Ivana Drmić, Leonardo Đaković, Martina Gucek, Miroslav Paulić, Sanja Prša, Milena Škoda i Ivana Zovko.