Zaključci s 13. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 13. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018. održane 27. kolovoza 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 2. srpnja 2018. godine.

• Omogućava se na zahtjev promjena upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, odnosno upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti: jednog učenika koji je ostvario pravo upisa u 2. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u obrazovni program opću gimnaziju, dviju učenica koje su ostvarile pravo upisa u 1. razred Ekonomske škole Požega u Požegi u obrazovni program klasičnu gimnaziju, jedne učenice koja je ostvarila pravo upisa u 1. razred Srednje škole Pakrac u Pakracu u obrazovni program klasičnu gimnaziju i jedne učenice koja je ostvarila pravo upisa u 1. razred Gimnazije “Matija Mesić” u Slavonskom Brodu u obrazovni program klasičnu gimnaziju.

• Razrješuje se član Školskog odbora Frano Barišić i imenuje se za člana Školskog odbora Leonardo Đaković umjesto Frane Barišića iz reda nastavnika i stručnih suradnika.

• Planira se odgojno-obrazovni rad za školsku godinu 2018./2019.: svečana akademija i nagrađivanje najuspješnijih učenika, posjet vinogradima i berba grožđa, obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, obilježavanje svetkovine Sv. Terezije Avilske, projekt Eko-kamp Belli, aktivnosti za advent, aktivnost školskog zbora, uređenje učionica, postavljanje ormarića za pehare, prvi roditeljski sastanak, novi ispitni koordinator, predaja pregleda rada izvannastavnih aktivnosti, zaključivanje e-Dnevnika, suglasnosti za školske aktivnosti i nastavu koja nije redovita, privola za zaštitu osobnih podataka, urednici školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, prijedlozi potrebnih nastavnih pomagala i učila te drugo.