Zaključci s 11. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 11. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018. održane 18. lipnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 24. svibnja 2018. godine.

• Utvrđuje se trajanje dopunskog rada iz nastavnih predmeta za učenike 1., 2. i 3. razreda: Hrvatskog jezika 10 sati, Engleskog jezika 10 sati, Njemačkog jezika 12 sati, Grčkog jezika 10 sati, Matematike 12 sati, Fizike 10 sati i Kemije 12 sati u razdoblju od 19. lipnja do 2. srpnja 2018. godine.

• Utvrđuje se da zahtjev učenika ili roditelja koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom nije podnesen pa se ne raspravlja o određivanju roka za polaganje ispita pred povjerenstvom i povjerenstva radi polaganja ispita.

• Dogovora se posebno nagrađivanje učenika za izvrstan uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja i nagrađivanje ostalih učenika 4. razreda tijekom svečane dodjele svjedodžbe.