Zaključci s 23. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 23. sjednice Školskog odbora održane 20. prosinca 2018. godine:

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 29. listopada 2018. godine uz primjedbe jednoga člana Školskog odbora.
  • Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2018. godinu koje glase:

ukupno preneseni rezultat poslovanja iz 2017. godine u iznosu                                   60.266,00 kuna,

ukupni prihodi planirani su u iznosu od                                                                        3.455.015,00 kuna,

ukupni rashodi planirani su u iznosu od                                                                       3.455.015,00 kuna.

  • Donosi se Financijski plan Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2019. godinu na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića koji iznosi:

rezultat poslovanja iz 2018. godine                                                                                         60.266,00 kn,

ukupni prihodi u iznosu od                                                                                                  3.967.454,00 kn,

ukupni rashodi u iznosu od                                                                                                  3.967.454,00 kn.

  • Izražava se nada i želja da troškovi predavača na edukaciji u sklopu reforme školstva Škola za život koja će zbog manjeg broja fizičara u Požeško-slavonskoj županiji biti održana s Virovitičko-podravskom županijom budu podijeljeni na određeni način.