Zaključci s 3. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 3. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 6. veljače 2019. godine:

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 24. listopada 2018. godine bez primjedbi.
  • Predlaže se primjerenim programom srednjeg obrazovanja za učenicu 2.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti s teškoćama u razvoju redovit program uz individualizirane postupke.
  • Oslobađa se od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture učenica 4.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti tijekom cijeloga drugoga polugodišta nastavne godine 2018./2019. zbog zdravstvenog stanja.
  • Informira se nastavnike i stručne suradnike o zdravstvenom stanju učenika te se dogovara dodatno individualiziranje postupaka u radu s učenikom i pružanje različitih oblika potpore učenikub razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

Podsjeća se nastavnike na pravovremeno informiranje stručne službe o planiranim roditeljskim sastancima te na redovito vrednovanje i opisivanje učeničkih postignuća u e-Dnevniku.