VUP o suradnji s KG-om

Na konferenciji za medije koju je organiziralo Veleučilište u Požegi 4. listopada predstavljeni su brojni pozitivni pokazatelji napredovanja ove požeške ustanove za visoko školovanje. Među brojnim vidljivim projektima, poput novoizgrađenog modernog studentskog doma, istaknuti su i ostali pozitivni trendovi od kojih su na konferenciji posebno izdvojili najveći broj upisanih studenata od osnutka Veleučilišta. Nas je u Katoličkoj gimnaziji posebno razveselila činjenica što je u razgovoru s medijima istaknuta pozitivna i uspješna trogodišnja suradnja s našim školama. Taj dio teksta donosimo u cijelosti.

Aktivno uključivanje učenika Katoličke gimnazije i Katoličke osnovne škole u različite aktivnosti VUP-a, poput sudjelovanja učenika u berbi grožđa te predavanja Veleučilišnih profesora na tematiku tradicije proizvodnje grožđa i vina u našem kraju. Zahvala ide i ravnatelju katoličke gimnazije Ivanu Bedeničiću na značajnoj inicijativi za suradnjom.