Nabava udžbenika učenicima Katoličke gimnazije s pravom javnosti koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade za školsku godinu 2021./2022.

Obavještavamo roditelje učenika i učenike Katoličke gimnazije s pravom javnosti koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade (tzv. socijalne pomoći) da je na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj 116/2018) Vlada Republike Hrvatske odlučila o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade u skladu s propisom kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Korisnici zajamčene minimalne naknade su obvezni centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u školskoj godini 2021./2022. upisan prvi puta u određeni razred.

Potvrdu izdajemo na zahtjev roditelja učenika ili učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti. Preporučamo roditeljima učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade da centrima za socijalnu skrb potvrdu dostave do 31. kolovoza 2021. godine kako bi udžbenici bili nabavljeni na vrijeme, odnosno do početka ili početkom nastavne godine 2021./2022.

Pravo na financiranje udžbenika ne ostvaruju učenici:

·      koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike pod drugoj osnovi

·      koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu obveznih udžbenika

·      koji ponavljaju razred

·      kojima će jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave osigurati nabavu besplatnih udžbenika.

Udžbenike će za svoje učenike nabaviti Katolička gimnazija s pravom javnosti, tj. korisnicima zajamčene minimalne naknade neće isplatiti sredstva u slučaju da su već nabavili udžbenike.

Udžbenici financirani sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske su vlasništvo škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o financiranju nabave udžbenika učenicima Katoličke gimnazije s pravom javnosti koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade za školsku godinu 2021./2022. možete nas kontaktirati na adresu e-pošte tajnistvo@katolicka-gimnazija.hr .

Tajnica škole