Planovi i programi

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o godišnjim planovima, programima, uputama, izvješćima o radu, financijskim izvješćima i drugim odgovarajućim dokumentima koji se odnose na područje rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti. 2019.-2020. Godišnji plan i program rada KG 2019.-2020. Školski Opširnije

Financije

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o izvoru financiranja, proračunu, financijskom planu ili drugim odgovarajućim dokumentima kojima se utvrđuju prihodi i rashodi Katoličke gimnazije s pravom javnosti kao tijela javne vlasti te podacima i izvješćima o izvršenju proračuna, financijskog plana Opširnije

Pristup informacijama

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, s podacima za kontakt Službenika za informiranje, potrebnim obrascima te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima Opširnije

Javne usluge

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o javnim uslugama koje Katolička gimnazija s pravom javnosti kao tijelo javne vlasti pruža uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem. Na temelju članka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i Opširnije

Opći akti

Pod ovim izbornikom objavljene su informacije o općim aktima i odlukama koje donosi Katolička gimnazija s pravom javnosti, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje. Poslovnik o radu Vijeća roditelja Poslovnik o radu Školskog odbora i Opširnije