Zaključci s 2. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 2. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 2. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 23. rujna 2015. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 2. rujna 2015. godine bez primjedbi.

2. Odobren je zahtjev roditelja (informacija ograničena), učenice (informacija ograničena) upisane u obrazovni program (informacija ograničena), za promjenu upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti upisom u obrazovni program klasičnu gimnaziju.

3. Predložen je školski kurikulum Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2015./2016. koji u odnosu na Školski kurikulum Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2014./2015. sadrži jasnije definiran građanski odgoj i obrazovanje i odgojni program u duhu katoličke Crkve u okviru odgojno-obrazovnog projekta Nacionalnog ureda za katoličke škole pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

4. Oslobođene su zbog zdravstvenog stanja od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture: (informacija ograničena), učenice razrednog odjela 4.a, tijekom cijele nastavne godine 2015./2016.
Zaključeno je da u zahtjevu za oslobađanje od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture (informacija ograničena), učenice razrednog odjela 4.b, postoje nedostatci te je naloženo dostavljanje odgovarajućeg dokumenta.

5. Pozvalo se profesore da dovrše izradu vremenika pisanih provjera.
Raspravljalo se o planiranju kratkih pisanih provjera i njihovom evidentiranju u e-Dnevniku.
Podsjetilo se na način, postupke i elemente vrednovanja.
Prezentirane su nove mrežne stranice Katoličke gimnazije s pravom javnosti.
Obavijestilo se o konstituiranju Vijeća učenika i Vijeća roditelja, natječaju Europa pred izazovima, obilježavanju Svjetskog dana svemira, sistematskom pregledu zaposlenika i cijepljenju učenika protiv HPV-a.