Informacije o radu 4. sjednice Nastavničkog vijeća

4. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 16. prosinca 2015. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u drugoj školi
  3. Analiziranje uspjeha učenika od 1. do 4. razreda u prvom polugodištu
  4. Imenovanje dva člana iz reda nastavnika i stručnog suradnika u Školski odbor
  5. Razno.