Informacije o radu 9. sjednice Nastavničkog vijeća

9. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 13. lipnja 2016. godine s početkom u 13:00 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Utvrđivanje trajanja dopunskog rada za učenike, koji na kraju nastavne godine 2015./2016. imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta
3. Razno