Zaključci s 1. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 1. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 29. rujna 2016. godine:

Dopunjen je dnevni red točkom 6. koja glasi: Rješavanje zahtjeva za oslobađanje učenika od pohađanja nastave nastavnog predmeta za školsku godinu 2016./2017., a dosadašnja točka 6. postala je točka 7. dnevnog reda.

 

  1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 23. kolovoza 2016. godine bez primjedbi.
  1. Predložen je školski kurikulum Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2016./2017. odnosno, predložene su nove aktivnosti/programi i/ili projekti: fakultativna nastava iz njemačkog jezika, izvannastavna aktivnost tv sekcija, izvanučionička nastava – školska ekskurzija u Beč u vrijeme adventa, edukacija učenika o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, izvanučionička nastava – školska ekskurzija u Grčku zbog razvijanja “klasičarskog duha” kod učenika, team-building (jačanje timskog duha) djelatnika Katoličke gimnazije s pravom javnosti, hodočašće djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije u Rim, izmjena programa prevencije ovisnosti, utvrđivanje profesionalnog usmjeravanja učenika završnog razreda u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, izmjena odgojno-obrazovnog programa u duhu katoličke Crkve, obilježavanje Svjetskog dana katoličkog odgoja i obrazovanja i druge aktivnosti/programi i/ili projekti.
  1. Donesena je odluka o promjeni obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti učenice razrednog odjela 3.a (informacija ograničena) iz obrazovnog programa klasične gimnazije u obrazovni program opću gimnaziju na zahtjev roditelja uz uvjet polaganja razlikovnih ispita iz nastavnog predmeta Psihologije za drugi razred i izbornog nastavnog predmeta Biologije ili Informatike za drugi razred do 14. lipnja 2017. godine te je određeno povjerenstvo za polaganje razlikovnih ispita.
  1. Određeni su sadržaji, načini i rokovi polaganja razlikovnih ispita učenika razrednog odjela 2.b (informacija ograničena) i učenika razrednog odjela 3.b (informacija ograničena), koji su promijenili upisani obrazovni program u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017.
  1. Utvrđeno je da je primjereni program srednjeg obrazovanja za učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti s teškoćama u razvoju (informacija ograničena) gimnazijski obrazovni program, na prijedlog stručnih suradnika i nastavnika. Dana su mišljenja i prijedlozi o psihofizičkom stanju učenika (informacija ograničena) u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika (informacija ograničena) odnosno određivanja primjerenoga programa obrazovanja za dijete/učenika (informacija ograničena).
  1. Oslobođen je od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture učenik razrednog odjela 1.b (informacija ograničena) tijekom cijele nastavne godine 2016./2017. zbog zdravstvenog stanja na prijedlog liječnika.

 

  1. Obavijestilo se o predavanju Zagrebačke škole managementa učenicima završnog razreda o studijima koje izvode.

Raspravljalo se o školskom izletu u Zagreb povodom međunarodnog sajma knjiga Interliber.

Raspravljalo se o tjednim i godišnjim zaduženjima nastavnika za školsku godinu 2016./2017.