Zaključci sa 6. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017.

Na 6. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 11. svibnja 2017. godine:

  1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 29. ožujka 2017. godine bez primjedbi.
  1. Određeni su kriteriji izbora najboljeg učenika maturanta generacije 2013.-2017. – učenici i razrednici razrednih odjela 4.a i 4.b predložit će po 2 kandidata s pravom Nastavničkog vijeća na zabranu prijedloga.
  1. Analizirane su ocjene učenika, koji bi mogli imati zaključene tri ili više nedovoljnih (1) ocjena, i dani su prijedlozi za ispravljanje nedovoljnih (1) ocjena.
  1. Dogovoren je plan i program ostvarivanja izvanučioničke nastave – odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole – sudjelovanja na hodočašću u Voćinu učenika od 1. do 4. razreda dana 13. svibnja 2017. godine.
  1. Dogovoren je plan i program ostvarivanja izvanučioničke nastave – školskog izleta učenika i turističkog izleta djelatnika u Pakrac dana 25. svibnja 2017. godine.
  1. Obavijestilo se o duhovnoj obnovi za roditelje koja će biti održana u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi dana 16. svibnja 2017. godine s početkom u 17:00 sati. Potvrđeno je da su dogovoreni termini vezani uz vrednovanje rada nastavnika putem online ankete.      Obavijestilo se o promjenama u vezi ispita državne mature i odobrenju za produljeno pisanje ispita u trajanju od 50% predviđenog vremena. Potvrđen je turistički izlet djelatnika Katoličke gimnazije s pravom javnosti na planinu Vlašić u Bosni i Hercegovini od 3. do 5. srpnja 2017. godine.