Zaključci s 4. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 4. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017.

 

Na 4. sjednici Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 16. lipnja 2017. godine:

  1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 22. svibnja 2017. godine bez primjedbi.
  1. Utvrđene su dobre i uzorne ocjene iz vladanja učenicima 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednih odjela na prijedlog razrednika prema kriterijima izrečenih pedagoških mjera i ponašanja.
  1. Dane su učenicima 1.a razrednog odjela 3 pisane pohvale za vrlo dobar uspjeh i uzorno vladanje, učenicima 1.b razrednog odjela 9 pisanih pohvala za odličan uspjeh i uzorno vladanje, učenicima 2.a razrednog odjela 4 pisane pohvale za odličan uspjeh i uzorno vladanje, učenicima 2.b razrednog odjela 4 pisane pohvale za odličan uspjeh i uzorno vladanje od kojih je jedna i za poseban doprinos Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, učenicima 3.a razrednog odjela 1 pisana pohvala za odličan uspjeh i uzorno vladanje i učenicima 3.b razrednog odjela 3 pisane pohvale za odličan uspjeh i uzorno vladanje.
  1. Analizirane su utvrđene zaključne ocjene i ocjene iz vladanja te uspjeh učenika prema statističkim pokazateljima: ukupan broj učenika, muških i ženskih, na početku i završetku nastavne godine, broj planiranih i ostvarenih nastavnih sati, srednja ocjena razreda, ukupan broj izostanaka i neopravdanih izostanaka, učenici kojim su izrečene pedagoške mjere i slično.
  1. Nije bilo rasprave o temama koje nisu na dnevnom redu.