Informaicje o radu 9. sjednice Nastavničkog vijeća

9. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017. dana 24. kolovoza 2017. godine s početkom u 10:00 sati

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
3. Razno