Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 2.b, 3.a i 3.b

Na 6. sjednici Razrednog vijeća razrednih odjela 2.b, 3.a i 3.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 24. kolovoza 2017. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 6. srpnja 2017. godine bez primjedbi.

2. Utvrđene su ocjene iz vladanja učenicima razrednih odjela 2.b, 3.a i 3.b koji su polagali popravni ispit, na prijedlog razrednika.

3. Analizirane su utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta, ocjene iz vladanja i uspjeh učenika razrednih odjela 2.b, 3.a i 3.b koji su polagali popravni ispit.

4. Nije se raspravljalo o temama koje nisu na dnevnom redu.