Zaključci s 8. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 8. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 6. srpnja 2017. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 16. lipnja 2017. godine bez primjedbi.

2. Odlučeno je na zahtjev roditelja da učenik razrednog odjela 1.a Katoličke gimnazije s pravom javnosti (informacija ograničena) promijeni upisani obrazovni program u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u obrazovni program opću gimnaziju u školskoj godini 2017./2018.

3. Određeni su termini održavanja popravnih ispita iz nastavnog predmeta Fizike usmeno dana 23. kolovoza 2017. godine za učenike 2.b razrednog odjela i u 08:30 sati za učenike 3.a i 3.b razrednih odjela.

4. Dogovorena je svečana podjela svjedodžbi učenicima završnog razreda.
Podsjetilo se na mogućnost korištenja prostorije za nastavna pomagala i sredstva.