Zaključci s 1. sjednice Razrednog vijeća razrednog

Zaključci s 1. sjednice Razrednog vijeća razrednog odjela 4.b u školskoj godini 2018./2019. održane 5. studenoga 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 27. kolovoza 2018. godine.

• Izriče se pedagoška mjera ukora učeniku 4.b razrednog odjela zbog težeg neprihvatljivog ponašanja.

• Predlaže se drukčiji raspored sati jedan dan u tjednu kad se planira realizirati izvanučionička nastava – školski izlet u Zagrebu u studenome 2018. godine.