Zaključci s 3. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 3. sjednice Razrednog vijeća razrednog odjela 3.b u školskoj godini 2017./2018. održane 1. veljače 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 22. prosinca 2017. godine.

• Izriče se pedagoška mjera ukora dvojici učenika 3.b razrednog odjela zbog težeg neprihvatljivog ponašanja.