Zaključci s 4. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 4. sjednice Razrednog vijeća razrednog odjela 3.b u školskoj godini 2017./2018. održane 26. veljače 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 1. veljače 2018. godine.

• Poništava se Odluka o izricanju pedagoške mjere ukora učeniku 3.b razrednog odjela jer njezino provođenje nije moguće zbog zdravstvenog stanja učenika.