Smotra zborova u Pakracu

Naš školski zbor u pratnji prof. Marije Tonković uputio se 3.4. u Pakrac gdje se održala smotra
zborova. Zbor koji broji broji 20-ak članova ovoga puta predstavio se u Pakracu samo u ženskom
sastavu. Naše zborašice uz klavirsku pratnju Filipa Petrovića predstavile su se latinskim napjevom
Laudate Dominum te modernom crkvenom šansonom Jerihonske zidine.