Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora održane 6. studenoga 2019. godine:

 

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 4. listopada 2019. godine bez primjedbi.

 

  • Daje se prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti s Paulom Vodinelić na poslovima nastavnika engleskog jezika te je donesena Odluka o neizboru kandidata po Natječaju za zasnivanje radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti na poslovima nastavnika latinskog jezika i nastavnika grčkog jezika.

 

  • Raspravlja se o raznome: daljnjoj realizaciji projekta “Šport uključi, probleme isključi”, uvjetima za zapošljavanje stručnog suradnika – knjižničara, opremanju informatičke učionice u sklopu reforme obrazovanja te ponovnom uvođenju školske kantine.